Grib fremtiden er tema for Himmelske Dage 2022

Fremtiden?
Vi kan tænke på den med håb, frygt, optimisme eller uvished, men fremtiden vedrører os alle. Verden bliver stadig mindre, og en ny verdensorden med global økonomi, global sundhed, men også med global ulighed, klimaforandringer og migration vinder frem. Ingen forbliver uberørt. Vi står over for væsentlige udfordringer og spørgsmål stilles. Hvordan vil vi møde klimaudfordringer? Hvordan udvikler synet på mennesket sig? Hvad er værdighed i arbejdslivet?

Midt i alt det: kan vi spørge, hvad med kristendommen? Hvilken rolle vil troen spille? Hvordan kan kirken spille ind?

Himmelske Dage vil med temaet Grib Fremtiden udfordre deltagere til at møde fremtiden med håb. Vores kristne tro giver fremtiden håb, hvis vi griber og aktivt præger den.

Mange emner vil komme på dagsordenen. Lokal komiteen ønsker at kirkefestivalen, som en rød tråd, skaber opmærksomhed på klima og bæredygtighed, to afgørende punkter i FNs verdensmål.