”Le Chemin de la Croix”

”Le Chemin de la Croix” beskriver Jesu vej til Golgata. Undervejs er der 14 såkaldte stationer – ”Korsvejsstationer” som har deres oprindelse fra tiden efter korstogene, de muliggjorde de hjemmeblivendes deltagelse i bodsgang langs Herrens lidelsesvej i Jerusalem. Fra Peter Schindlers liturgi

Dortefuttrup 687X1030

”Det første udkast til ”Le Chemin de la Croix” blev skrevet og udført som en improvisation på Det Kgl. Musikkonservatorium i Bruxelle i 1931. Ved koncerten blev de fjorten digte fra ”Le Chemin de la Croix” af den store franske digter Paul Claudel læst op, og efter hvert af dem improviserede jeg en musikalsk kommentar – senere besluttede jeg at fæstne værket på papir og herved fremkalde den samme atmosfære”

Marcel Dupré, Oplæsning: Dorte Futtrup, Orgel: Henrik Bjørnum

Oversættelse: Gurli Vibe Jensen

‹ Tilbage til programoversigten