Det kristne hjerte

Workshoppen fortæller om det kristne hjertes historie fra oldkirken til i dag - og introducerer en indre praksis, som leder mod hjertets inderste. Peter Ruge er præst og åndelig vejleder

Ånd Og Natur 3

Hjertet – eller brystrummet – er base for den kristne relation til Gud. Her er gudbilledlighed forankret, og her virker Kristus som levende bevidsthed.

Derfor har kristne til alle tider øvet at fordybe kontakten til hjertets inderste. Derfor har mennesker forankret bønnen i brystrummet.

‹ Tilbage til programoversigten