Vision

Vision for Himmelske Dage

Danske Kirkedage vil
• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro.
• samle kristne og styrke dem i troen.
• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar,
• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet
• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

Himmelske Dage er organiseret under Danske Kirkedage i Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd
Tema Roskilde

Grib Fremtiden

Himmelske Dage i Roskilde omsætter teamet Grib Fremtiden til debatter, talks, teater, gudstjenester, andagter, pilgrimsvandringer, koncerter m.m.

Læse mere om temaet Grib Fremtiden
Lokalkomité

Lokalkomitéen i Roskilde

• Formand Elsebeth Garde Kjær
sognepræst Svogerslev sogn
• Næstformand Simon Hoel Mortensen
præst Roskilde Vineyard
• Økonomiansvarlig Vagn Birk Jensen
tidligere provst og præst
• Anne-Sophie Olander Christiansen
domprovst Roskilde domprovsti
• Marianne Hauge
menighedsrådsformand i Havdrup, medlem af Stiftsrådet
• Nik Bredholt
sekretariatsleder i Religion og Samfund