Samfundsdebatten skal fylde i Roskilde

”Der skal være god plads til samfundsdebatten på Himmelske Dage i 2022. Vores tid kræver det!” Niels Jørgen Hansen, formand for udvalget: Samfund, diakoni og debat, synes ikke samfundsdebatten har fyldt nok i kirkeligt regi de seneste år og det skal der laves om på. ”Det er alle kirkers og kristne folks pligt at deltage i samfundsdebatten”, siger han.

Niels Jørgen Hansen3

af Anne Mie Skak Johanson

”Vi lever lige nu i en tid, hvor værdidebatten fylder hele tiden og hvor der konstant tales om tro og ånd. De fleste politikere og kulturpersonligheder vil hellere end gerne fortælle om deres oplevelser med tro og åndelighed; om hvorfor de blev døbt, eller hvad deres yndlingssalme er, eller om deres personlige overbevisning og livssyn. Den debat der foregår lige nu, var utænkelig for 15-20 år siden. Folk i al almindelighed vil også gerne tale om tro og religion. Det er igen blevet et legalt samtaleemne. Det er som om hele samfundet er på vej tilbage til en erkendelse af en religiøs dimension. Hvorfor er det sådan? kan man spørge og det vil vi gerne spørge om på Himmelske Dage i 2022” fortæller Niels Jørgen Hansen.

”Det er vigtigt at vi som kirkefolk kaster os ind i denne aktuelle værdidebat. Gud, konge og fædreland-ideologien skal ikke være det eneste input i debatten om tro og kristendom – der skal flere dimensioner på. Derfor skal vi tale om det på Himmelske Dage i Roskilde for der er meget vi kan drøfte og blive bedre til at samle op på.

I vores udvalg er vi blevet bedt om at programlægge samfundsdebatter og diakonidebatter, som når længere ud end de rent kirkelige kredse. Det håber vi lykkes med de temaer vi har valgt at sætte op. Som kristne skal vi deltage i samfundsdebatten og ikke mindst være samfundets kritiske partner fx på diakoniområdet”, siger Niels Jørgen Hansen.

”Vi har valgt at lægge samfundsdebatten ind under to hovedoverskrifter, dels Demokratiets fremtid og Tør vi tage kristendommen ind i samfundsdebatten”, fortsætter Niels Jørgen Hansen 

”Under temaet om demokratiets fremtid vil vi bl.a. med udgangspunkt i Anne Applebaums bog Demokratiets Tusmørke tale om fornyelse af demokratiets institutioner. Andre samtaleemner er: Hvordan ser det danske demokratis fremtid ud? Truer den kapitalismeskabte ulighed demokratiet? Bidrager de danske samfundsinstitutioner til demokratisk dannelse? Hvordan sikres en skole med fælles retning, men med plads til forskellighed? Hvor går grænserne for ytringsfrihed?

Under overskriften om at tage kristendommen ind i samfundsdebatten har vi bl.a. temaet: Hvor kommer velfærdssamfundets værdier fra? Her tages der udgangspunkt i Tom Hollands bog Herredømmet, hvor Holland beskriver, hvordan kristendommen har haft afgørende indflydelse på hele den vestlige verden. Vi skal også diskutere om den danske stat er en kristen stat, og hvor velfærdssamfundets værdier kommer fra, om tro og helbred og om identitet i og uden for arbejde.

Det er store emner som det er vigtigt, at vi tager op. Der vil være mange debatter på Himmelske Dage i Roskilde, hvor vi skal lytte og samtale. Vi håber at inddrage deltagerne i debatterne, så vi ved at lytte og ved at formulere os kan blive en tydeligere stemme i den aktuelle samfundsdebat.” konkluderer Niels Jørgen Hansen.

‹ Tilbage til programoversigten