MOBILKIRKEN

Den Katolske Kirke på Himmelske Dage

Kom forbi og få en snak med præsten, diakonen eller ordenssøsteren. Hør deres oplæg, vær med når vi beder.

Torsdag:

17:00 Aftenbøn

Fredag:

9.30 Morgenbøn
13:00 Rosenkransbøn med sr. Mikaela - Også for dem, som ikke kender den endnu.
15:00 ”Hvorfor går man i kloster – og bliver der?” Maria Lioba fortæller og svarer på spørgsmål.
17:00 Aftenbøn

Lørdag

09.30 Morgenbøn
11:00 ”At leve livet langsomt” - Søster fortæller om livet i kloster.
13:00 Rosenkransbøn
15:00 ”Bliver nonner aldrig trætte af at bede?” Det korte svar er: Nej. Det interessante modspørgsmål: Hvorfor ikke? Søster fortæller om den katolske kirkes bøn.
17:00 Aftenbøn

Besøg Mobilkirken

Den Katolske Kirke i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmark (også kaldet Den romerskkatolske kirke i Danmark) er den romerskkatolske kirkes organisation for Danmark. Den dækker hele Danmarks område, (herunder Færøerne og Grønland), og er en sammenslutning af lokale katolske samfund, i alt 45 sogne, der er samlet under en enkelt biskops jurisdiktion. Den Katolske Kirke i Danmark er direkte underlagt pavens universelle jurisdiktion.

Stiftet har det officielle navn bispedømmet København og har sit sæde ved den katolske domkirke Sankt Ansgars Kirke i København. Den nuværende biskop er Czeslaw Kozon. Han er medlem af et rådgivende organ ved navn Skandinaviens biskopskonference.

Katolicismen var Danmarks officielle religion fra senvikingetiden omkring 1000 til reformationen i 1536. Derefter var katolicismen forbudt i Danmark i længere tid, men blev atter tilladt ved indførelsen af fuld religionsfrihed med grundloven af 1849, og siden er der igen vokset en katolsk menighed frem, der i dag tæller ca. 50.000 danskere.

www.katolsk.dk