Dansk-Jødisk Venskab

Dansk-Jødisk Venskab (DJV) - En kristen Israel-organisation

På vores stand vil vi informere om vores forskellige arbejdsgrene og aktiviteter.

www.djvenskab.dk

Torsdag

15.30 - 17.00: Mød os på Dansk-Jødisk Venskabs stand: Hvem er vi, og hvad vil vi?

17.00 – 18.00: Kort oplæg, hands out og samtale om Jødisk-kristne relationer i fortid og nutid v. Eva Ravn Møenbak.

19.00 – 21.00: Kaffe/te og hebraisk sang og musik v. Helga Björk Oskarsdottir. Information om Dansk-Jødisk Venskabs sociale arbejde i Israel.

Fredag

10.00 – 12.00: Kaffe/te og præsentation af Dansk-Jødisk Venskabs sociale arbejde i Israel.

13.00 – 14.00: Linda Møller fortæller om sine 15 år som volontør i Israel.

14.00 – 16.00: Kom og lær hebraisk! v. Eva Ravn Møenbak. Og syng på hebraisk! v. Helga Björk Oskarsdottir.

16.00 – 18.00: Kort oplæg, hands out og samtale om Israel og de bibelske profetier   v. Eva Ravn Møenbak.

19.00 – 21.00:  Menneskets behov for hvile. Intro til sabbatten. Hebraisk sang og musik v. Helga Björk Oskarsdottir.

Lørdag

10.00 – 12.00: Kaffe/te og præsentation af Dansk-Jødisk Venskabs sociale arbejde i Israel.

13.00 – 14.00: Kort oplæg, hands out og samtale om Paulus og Israel v. Eva Ravn Møenbak.

14.00 – 16.00: Kaffe/te og hebraisk sang og musik v. Helga Björk Oskarsdottir. Information om Dansk-Jødisk Venskabs sociale arbejde i Israel.

Dansk-Jødisk Venskab (DJV) er en kristen Israel-organisation. På vores stand vil vi informere om vores forskellige arbejdsgrene og aktiviteter, der bl.a. omfatter følgende:

  • DJV’s sociale hjælpearbejde i Israel med bl.a. støtte til udsatte børn og unge og nye immigranter. Orr Shalom og Jewish Agency er to af vores israelske samarbejdspartnere.
  • Udsendelse af volontører til Israel – når situationen tillader det.
  • Bøn for Israel med afholdelse af tværkirkelige bedemøder.
  • Det bibelsk-teologiske grundlag for vores aktiviteter. På DJV’s stand vil der være korte oplæg og hands out om emner som fx ’Jødisk-kristne relationer i fortid og nutid’, ’Israel og de bibelske profetier’, ’Paulus og Israel’.

Der vil også være mulighed for at lære lidt hebraisk og lytte til hebraisk lovsang. Fredag aften samles vi til en festlig sabbatsfejring. Og så deltager vi også på fællesscenen i Konventgården. Vi ses!

Dansk-Jødisk Venskab er en kristen Israel-forening, som blev stiftet i 1978, og som ledes af en tværkirkelig bestyrelse.

Se foreningens hjemmeside: https://djvenskab.dk/.

Dansk-Jødisk Venskab anerkender det jødiske folks udvælgelse som Guds folk, og som et betydningsfuldt redskab, Gud bruger i sin frelsesplan for verden.

Dansk-Jødisk Venskabs formålserklæring

Dansk-Jødisk Venskab tror, at Gamle og Ny testamente er en uadskillelig enhed og åbenbaring, hvis endelige formål er at bringe frelse og velsignelse til alle folk. Navnene Israel og Jesus Messias hører uadskilleligt sammen.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at staten Israels genfødelse i 1948 skyldes Guds indgriben i historien, og at det moderne Israel derfor kun kan forstås på baggrund af det profetiske ord.

Dansk-Jødisk Venskab ser det som sit formål at virke som et forum for dialog mellem jøder og kristne.

Dansk-Jødisk Venskab ser det endvidere som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever i hurtigt skiftende tider, og vi vil derfor opmuntre til forbøn for Israel og vort eget folk, ligesom vi vil modarbejde antisemitisme og støtte Israel, hvor der er mulighed for det.

Det bibelske grundlag

Dansk-Jødisk Venskab bygger sit arbejde på, hvad Bibelen siger om den kristne menigheds kald og ansvar i forhold til Israel. Grundlaget for et kristent Israel-engagement kan opsummeres i følgende bibelske nøglesætninger:

”Trøst mit folk” (Esajas 40,1)

”Bed for Jerusalems fred” (Salme 122, 6)

”Påkald Herren, und ham ej ro, før han genrejser Jerusalem” (Esajas 62,6)

”Forkynd på de fjerne øer: Han, som spredte Israel, samler dem, han vogter dem som hyrden sin hjord” (Jeremias 31,10)

”Bring folket hjem” (Esajas 49,23)

”Ban en vej for folket” (Esajas 57,14)

Ord omsat til handling

Diakoni står centralt i Dansk-Jødisk Venskabs arbejde som et udtryk for Guds omsorg for det enkelte menneske. Dansk-Jødisk Venskab har fire samarbejdspartnere i Israel, hvorigennem vi formidler vores hjælp og støtte. Det drejer sig om følgende organisationer:

Orr Shalom hjælper udsatte børn og unge, der alle har en baggrund i et hårdt belastet opvækstmiljø. Organisationen har ansvaret for 1300 børn og unge i alderen 0-18+, der er fordelt i familiegruppehjem, hvor de modtager den omsorg og professionelle støtte, de har brug for. Disse børn og unge kommer fra alle grupperinger i det israelske samfund: religiøse og sekulære, jøder og arabere, immigranter og indfødte.

Ahavat Kol Israel, som betyder ’kærlighed til hele Israel’ er en social hjælpeorganisation, der har hovedsæde i Jerusalem. Det sociale hjælpearbejde er især rettet mod fattige, børnerige familier, der efter henvisning fra myndighederne kan modtage hjælp i form af madkuponer til supermarkeder og forskelligt hjælpeudstyr. Omkring 500 volontører er involveret i udbringningen af hjælpen.

Lone Soldier Center er en social hjælpeorganisation, der kan sammenlignes med det vi i en dansk kontekst kender som soldaterhjem. Målgruppen er unge soldater uden familie og netværk i Israel. Lone Soldier Centeret i både Jerusalem og Tel-Aviv arrangerer fx sabbatsmiddage og andre sociale aktiviteter for de unge og er dermed med til at give dem et socialt netværk både under og efter deres militærtjeneste. Ca. 2000 unge mennesker er brugere af Lone Soldier Centeret.

Jewish Agency er den officielle, israelske organisation, der formidler kontakt mellem jøder i Israel og jøder uden for Israel med særligt henblik på aliyah, jødisk immigration til Israel og integration i landet. Under corona-pandemien er fx 2000 etiopiske jøder kommet til Israel og er på den måde blevet hjulpet ud fra deres meget vanskelige situation i Addis Abeba og Gonder i Etiopien. Mange kristne ser jøders tilbagevenden til Israel som en begyndende opfyldelse af de bibelske profetier, og vi er i Dansk-Jødisk Venskab glade for at kunne støtte dette humanitære og visionære arbejde.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Dansk-Jødisk Venskabs vision og arbejde på foreningens hjemmeside https://djvenskab.dk/, hvor informationsbladet ’Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab’ også kan tilgås.