Dansk Europamission

I Dansk Europamissions stand kan du høre om vores arbejde ude i verden. Hvordan vi hjælper forfulgte kristne, og hvordan vi når unåede befolkningsgrupper med evangeliet. Kom også og stil dine spørgsmål.

Derudover kan du deltage i vores konkurrence om at vinde en Marabou på 1,6 kilo, købe vores t-shirt til fordel for nødhjælpsarbejde i Ukraine, eller du kan fordybe dig i noget af vores spændende læsestof.

forfulgtekristne.dk

Program torsdag:

17:00-18:00: Helen Berhane holder foredrag i konventgården.

18:30-20:30: Helen Berhane sælger og fortæller om sin bog Nattergalens Sang. Der er mulighed for at få sin bog signeret af hende.

 

Program fredag:

Hele dagen: Kom og snak med os, deltag i konkurrencen eller køb en t-shirt

 

Program lørdag:

11:00-12:00: Foredrag ved Palle Flyger i Konventgården: Hvad i Alverden Gud?

Resten af dagen: Kom og snak med Palle om foredraget eller om andre ting.

Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæggelsen i 1964 været orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang.

Bibelsmugling og -oversættelse
Dansk Europamissions givere sikrer, at Bibelen oversættes til de forfulgte kristnes modersmål, og at Guds ord smugles ind i lukkede lande, så de kristne kan styrkes i troen og give bibeldele til åndeligt søgende i deres lokalsamfund.

Nødhjælp og hjælp til selvhjælp – et praktisk vidnesbyrd om Guds kærlighed
På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere får ikke kun forfulgte kristne nødhjælp og hjælp til selvhjælp, men de hjælper også andre udsatte grupper i samfundet, som er overladt til sig selv. Mange mennesker bliver dybt berørt af de lokale kristnes omsorg og når de ser, at kristne hjælper alle, uanset baggrund. Det får nogle til at ville vide mere om den kristne tro.

Menighedsplanting og hjælp til selvhjælp
Dansk Europamissions givere støtter etablering af menigheder for kristne med muslimsk baggrund. Vælger man at blive kristen, risikerer man i nogle lande at miste sit arbejde. Dansk Europamissions givere udruster nødlidende kristne til at starte egen virksomhed, så de kan forsørge sig selv og deres familier.