Danske Kirkedage

Danske Kirkedage er organisationen bag Himmelske Dage og dem der bærer Himmelske Dage fra sted til sted. Velkommen til Danske Kirkedages telt på Stand 20 ved Domkirken.

Her kan du få en samtale om tankerne bag Himmelske Dage.
Her kan du også se fotoudstillingen ”Kirken på Barrikaderne” som er foto og beskrivelser fra Danske Kirkedage fra begyndelsen i 1968 til 1986.

himmelskedage.dk
Lørdag

 

10:00-11:00
Fælles kirkelighed – kortlægning af økumenisk arbejde i Danmark

Hvor arbejder kirker sammen om projekter? Hvad laver de og hvilken betydning har fælleskirkeligheden for menighederne? Kom og få indblik i den kortlægning af det økumenisk arbejde betydning på lokalt plan i Danmark. Sted: Fællesscenen i Konventgården.

15:00-16:00
Himmelske Dage nu og i fremtiden
Kom og vær med til en evaluerings- og fremtidsværkdebat om Himmelske Dage. Sammen med et panel evalueres de netop afholdte Himmelske Dage, og det bliver muligt at dele ønsker og drømme for fremtiden. Sted: Fællesscenen i Konventgården.

Danske Kirkedage vil


• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro.
• samle kristne og styrke dem i troen.
• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar,
• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet.
• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden.

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.