Danske Kirkedage

Danske Kirkedage vil

• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro.
• samle kristne og styrke dem i troen.
• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar,
• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet.
• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden.

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

Kontakt til Danske Kirkedage:
Landssekretær Anne Mie Skak Johanson
Tel: 61223560 info@himmelskedage,dk
(træffes bedst mandag og onsdag kl. 9- 12)

2021 Visionen bag Danske Kirkedage

Se folder for Himmelske Dage

Danske Kirkedage har udarbejdet pejlemærker for arbejdet de kommende år.
Se pejlemærker for Danske Kirkedage


Landskomiteen for Danske Kirkedage

  • Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd (formand)
  • Kaare H. Nielsen, Den katolske Kirke (næstformand)
  • Birger Nygaard, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (kasserer)
  • Simon Kangas Larsen , FDF
  • Mette Møbjerg Madsen, Samvirkende Menighedsplejer 
  • Per Beck, Baptistkirken Danmark
  • John Lorenzen, Frikirkenet

Desuden deltager generalsekretæren for Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen samt landssekretær Anne Mie Skak Johanson i landskomiteens møder. 

Retningslinjer og procedure for det lokale arbejde med Himmelske Dage er beskrevet i Manual for Himmelske Dage.
Se Manual for Himmelske Dage 
Download Manual for Himmelske Dage

For at fremme det fælles og af samskabelse ønsker Danske Kirkedage en kreds af venner.  Kirker, kirkelige organisationer og netværk kan derfor optages som Venner af Danske Kirkedage. Venner af Danske Kirkedage er ikke ansvarlig for programpunkter og/eller udtryk i forbindelse med afviklingen af Himmelske Dage eller andre af Danske Kirkedages events.

Som venner af Danske Kirkedage

 • mødes man på tværs og i forskellighed i regi af Danske Kirkedage og Himmelske Dage for at lade sig opmuntre og udfordre i gensidig respekt.
 • informeres man løbende om arbejdet i Danske Kirkedage og Himmelske Dage.
 • kan man tage del i arbejdet med Danske Kirkedage og Himmelske Dage lige fra det første visionsmøde til den videre planlægning og afvikling af de aktuelle Himmelske Dage.
  - inviteres man til at få programpunkter med på Himmelske Dages program.
  - inviteres man til at være med på Mulighedernes Marked på Himmelske Dage.
  - kan man søge om at være Himmelske Dages kollektmodtager.

Fællesskabet og frihed
Danske Kirkedage og Himmelske Dage er det bredeste kirkelige mødested i Danmark. Vi mødes på tværs og i forskellighed for at lade os opmuntre, bevæge og udfordre. I dette fællesskab insisteres der på dialog og gensidig respekt. Der er mange forskellige bidragydere i Danske Kirkedage og på Himmelske Dage og holdninger er forskellige, men vi er sammen om at være kirke i Danmark. 

Se beskrivelsen af Venner af Danske Kirkedage
Se listen over Venner af Danske Kirkedage