Danske Kirkedage

Danske Kirkedage vil
• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro.
• samle kristne og styrke dem i troen.
• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar,
• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet.
• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden.

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

2021 Visionen bag Danske Kirkedage

Danske Kirkedage har udarbejdet pejlemærker for arbejdet de kommende år.
Se pejlemærker for Danske Kirkedage